„Модерно е да си здрав“

© all rights at creator
Georgiev, Georgi
1
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
2
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
3
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
4
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
5
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
6
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
7
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
8
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
9
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
11
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
12
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
13
add to collection
Vidin, Health procurement.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
15
add to collection
Vidin, Health procurement.

Място: гр. Видин.

Цел: Набиране  на  средства за  провеждане на  скрининги за диабет, метаболитен синдром, хипертонии и затлъстяване в общините на област Видин. Подобряване на достъпа до профилактични мероприятия на хората от Видинска област. Повишаване на информираността на населението от Видинска област за рисковете за заболяване от диабет и поведението на превенция от него. Провеждане на консултации на рисковите групи.

Целеви групи: Населението на област Видин.

„Модерно е да си здрав“ е проект на сдружение „Активно общество“, с подкрепата на сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром“ и благодарение на фондация „Новите лидери“.