Shooting Kukeri.

not licensable
Sellek, Daniel
20150131889
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131833
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131845
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131846
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131847
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131848
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131849
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131850
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131857
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131836
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131862
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131863
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131865
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131867
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131868
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131869
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131837
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131852
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131876
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131888
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131880
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131881
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131882
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131883
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131884
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131886
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131872
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131874
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131890
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131891
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131892
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131893
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131894
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131896
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131898
add to collection
Surva Masquerade at Pernik
not licensable
Sellek, Daniel
20150131870
add to collection
Surva Masquerade at Pernik

January 31st, 2015.

Pernik, Bulgaria.

"Surva" International Festival.

Не мога да повярвам, че хората търсят това в един "празник", кавичките са, защото тази"Сурва"  не е празник, не е и панаир. Не зная какво е. Зная само, че не е това което очаквах да бъде.

Къде е онази, по детски наивна, магия? Усети ли някой вибрациите, които се носят във въздуха от оглушителния звън да чановете? Спира ли му на някого сърцето от тъпаните? Вярва ли някой в историята? Изобщо дали някой знае каква е?

"Главните действащи лица в кукерската дружина са Цар, Момък и Невеста или Баба и Дядо, и кукери. Те имат двуколка или каруца, в която возят Царя; рало, с което разорават земята обредно; крина, пълна със зърно, което царят засява; дървени мечове, боздуган и кросно, които се възприемат като подобия на мъжкия член; кукла. Кукерите, само неженени мъже, предвождани от Цар в зряла възраст, който трябва да има семейство, челяд и имот, се събират на хорището на селото, откъдето, начело със свирачите, обикалят къщите с наричания за здраве и благополучие. Невестата се захваща да премете и подреди, но всъщност само разтуря нещата. Домакините ги даряват с храна, вино и/или пари, а булката целува ръка на стопанина за благодарност. След обиколката по къщите дружината, следвана от цялото село, се връща на мегдана, където разиграва старинния си обряд. Най-напред кукерите тичат в разни посоки като се стремят с движения и дрънчене на звънците си да изплашат злите сили. Момъкът/ Дядото използват суматохата и “оплождат” Невестата/Бабата, а кукерите дават на Царя три залъка хляб. След това двама кукера се впрягат в ралото, един орач ги подкарва с остен и разорава обредно три бразди в кръг. Царят върви след тях и сее зърно от крината, а групата кукери го следват, подскачайки и размахвайки саби. След заораването, Царят благославя за плодородие, a кукерът с кросното го убива, но другите кукери се събират над него и го възкресяват. Невестата/Бабата ражда дете и кукерската веселба продължава с народни хора. Докато се играе обичая, кукерите се закачат и шегуват с наблюдаващите ги. Накрая кукерите се събират на гощавка с храната и пиенето, дарени им от хората. Цари всеобща веселба. " Видяхме ли нещо подобно? Не мисля.

Очевидно, наистина съм наивна. Затова се чудя, как изобщо продължава да се предава традицията. Ти казваш, че учат децата от малки. Може би си прав, но на какво точно ги учат? Как и за какво точно ги подготвят? Правят костюми, да, репетират. Но за какво? За да минат през един сив град, по ограден маршрут? Като добре дресирани циркови животни? За да бъдат спъвани и притеснявани от всякакви хора; кои с оранжеви ленти, кои без? За да ги снимат професионалисти и аматьори? За да ги излъчат по някоя местна или чужда телевизия?

Тази представа за празник ли остава в съзнанието на децата? Зле организиран, меркантилен хаос в калта. Така ли те ще интерпретират термини като "културно наследство" и  "традиция" .

Текст: Евелина Илиева.