Доброволческа инициатива за почистване на знакова за региона на Видин чешма

© all rights at creator
Georgiev, Georgi
1
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
2
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
4
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
5
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
6
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
7
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
8
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
9
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
10
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
11
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
12
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
13
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
15
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
16
add to collection
Vidin fountain cleaning.
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
3
add to collection
Vidin fountain cleaning.

Място: с. Ботево, общ. Видин.

Цел: Екологичната акция цели да възвърне добрия облик на чешмата, да се помогне за подобряването на екологичното състояние на региона, чрез инициативи и да се даде добър пример на доброволчество на младите хора от Видин.

Целеви групи: Членове и доброволци на сдружението.

На 19.02.2014г. членове на СНЦ „Активно общество“, както и доброволци проведоха акция по почистване на популярната изворна чешма между селата Ботево и Симеоново, по идея на Катя Кирилова - един от доброволците. Взеха активно участие и Павла Цветкова, еколог и доброволец, както и членове от сдружението: Джована Аспарухова, Емил Иванов и Георги А. Георгиев(снимки). Въпросната чешма е популярна сред жителите от околността  и е интензивно посещавана, заради добрите качества на водата. Намираща се на натоварен междуградски и международен път е посещавана не само от местното население. За съжаление отчайващия вид в който беше чешмата и местността около нея е пряко следствие от действията на многобройните несъобразителни граждани. След намесата положението е многократно по-добро и като резултат бяха събрани и предадени за рециклиране над 40 килограма отпадък, предимно пластмаса. Успешно проведената инициатива дава основание за още подобни инициативи, които да подобрят заобикалящата ни обстановка.