© all rights at creator
Georgiev, Georgi
1
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
2
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
3
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
4
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
5
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
6
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
7
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
9
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
10
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
12
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
13
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day
© all rights at creator
Georgiev, Georgi
11
add to collection
Cleaning water sources in Vidin on Earth's Day

Място: гр. Видин.

Цел: Насърчаване на  активното гражданство сред младите хора, чрез доброволчество и провеждане  на  доброволчески инициативи.

Целеви групи: Членове и доброволци на сдружението.

Втората акция, която се състоя на 04.07.2014г. по проекта бе провеждането на обучение на младежи от град Видин за опознаване на правата на човека, хартата на човека и отговорности, които всеки има като гражданин на ЕС и как да ги отстояваме. В обучението взеха участие 20 младежи от град Видин, които чрез симулационни игри, презентации и филми бяха информирани за важността от познаването на правата си. Участниците показаха добри познания в областта на демокрацията и правата на човека, за което бяха удостоени със сертификати за успешно преминаване на обучението.